FAQ - (Opdateres løbende)

Hvordan tilmelder jeg mig som instruktør?
Læs mere her

Hvorfor modtager jeg ikke mails fra foreningen?
Tjek spam/uønsket post, da vores mails tit ender der.

Hvordan med træning i ferien?
KIFgs holder altid trænings-fri, når skolebørnene i Kolding Kommune har fri

Jeg vil gerne have mit barn tilmeldt et hold?
Al tilmelding er via hjemmesiden. Læs mere under Tilmelding/Kontingent.

Er der spring/gymnastik om sommeren?
Ja, nogle af vores hold har. 

Velkommen til KIF Gymnastik & Spring 
 
Vi er en gymnastik- og spring forening med over 700 medlemmer fordelt i alderen 1½ til 96 år på et af vores næste 20 hold. Vi tilbyder alt fra familie- til ældregymnastik , parkour, zumba, akrobatik og springhold helt fra børnehave til opvisningshold. Læs mere under holdbeskrivelser. Vi træner til dagligt i Koldinghallerne, hal 2, som har nedsænkede trampoliner, hæve/sænke madrasser og løsskumgrav – til stor glæde for alle vores hold.
 
Vores vintersæson løber fra august til marts, med sommerspring for nogle af de lidt ældre hold – læs mere under tilmelding/kontingent.
 

KIF Gymnastik & Springs formål er at skabe og stimulere interesse for gymnastik og spring af enhver art, hvor der er plads til alle. Vi bestræber os i at være en forening med alsidighed i tilbuddene og skaber trygge rammer for både gymnaster og instruktører, hvor sikkerhed og uddannelse af instruktører er i højsæde.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en skøn forening, hvor mottoet er: "Idræt for sundhed og glæde".


        På bestyrelsens vegne
Vivi, Ása, Anne-Mette, Kathe og Anne
Næste arrangement:
 
                 
 

Forrige arrangement:
Forårsopvisning den 17. marts 2018 satte et flot punktum for sæsonen 2017/18. Tak til alle gymnaster, instruktør og publikum for en dejlig dag. 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. maj 2018 29-04-2018
Kære forældre, gymnaster og instruktører.
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KIF Gymnastik & Spring
onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00 i Sydbank Arena, Ambolten 2-6, 6000 Kolding.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formand Anne Villumsen
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
  Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 16. maj 2018.
5. Valg
  På valg er formanden – Anne Villumsen ønsker genvalg
  På valg bestyrelsesmedlem:
  Vivi Winsløw – ønsker genvalg
  Anne-Mette Grønfeldt – ønsker genvalg
  Àsa Hallgrimsdóttir – ønsker genvalg
  2 bestyrelsesmedlemmer  
  Revisorsuppleant Torben Villumsen (1 år) – ønsker genvalg     
6. Eventuelt

Dronningen blev flot modtaget af Mads, Matheis og Jonas fra KIF Super Mix
Holdprogrammet for sæson 2018/19 offentliggøres på hjemmesiden i løbet af sommerferien.
Et kæmpe tak ❤️ I efteråret bevilligede @Nordeafonden et tilskud til indkøb af stålplint med vogn. Efter meget lang ventetid fik vi endelig vores spritny stålplint som straks blev taget i brug 
Springcamp på Sundeved efterskole


Så er der mulighed for at komme på springcamp på Sundeved efterskole d. 2 - 4 august, tilmelding skal ske via deres hjemmeside: 
https://www.sundeved-efterskole.dk/camps der kan i også læse mere om det.

KIF Gymnastik & Spring | Ambolten 2-6 | 6000 Kolding |CVR. Nr. 15907312