Foreningens værdigrundlag


 

Hvordan efterlever vi det

 • Bevægelse:

  • bestyrelsen arbejder målrettet med at holde sig ajour med hvad der rør sig

  • informerer og inddrager instruktører i foreningen

  • deltager i møder med for eksempel kommunen, om nye tiltag.

  • gør brug af DGI  

 • Lytte:

  • bestyrelsen og instruktører udviser imødekommenhed, både i al almindelighed og overfor nye ideer og ønsker, fra hinanden og fra medlemmer, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

  • der laves med jævne mellemrum evalueringsskemaer på holdene

  • vi er alle åbne overfor konstruktiv kritik

 • Motion – Instruktører arbejder målrettet på at:

  • sammensætte et godt og alsidigt program

  • give den indre velvære og glæde

  • at finde motiverende musik

 • Sundhed - Vi skaber sundhed ved at:

  • stå frem som et godt eksempel

  • grine sammen

  • gøre opmærksom på kostens betydning, ved passende lejligheder

  • veluddannede instruktører, der giver kvalitativ undervisning 

 • Alsidighed fremkommer ved at:

  • være åben for nye ting/tiltag i træningen

  • Der laves forskellige sociale tiltag på de enkelte hold

  • alle er velkommen hos os

  • vi udbyder et varieret program 

 • Uddannelse:

  • vi skaber rum for at inspirere hinanden

  • vi sørger for at der er et godt kursusbudget

  • vi opfordrer alle til kurser/uddannelse

  • vi giver mulighed for intern supervision 

 • Respekt:

  • vi respekterer gensidigt hinanden og vores forskelligheder, både i bestyrelsen, blandt instruktører, medlemmer og forældre.

 • Integration - Vi arbejder på at:

  • tage godt imod nye

  • være åbne overfor alle

  • være rummelige

  • acceptere forskellighed

 • Kvalitet:

  • sørge for bedst mulige vilkår på træningsstederne

  • den mest hensigtsmæssige beliggenhed

  • gode redskaber

  • tilstræber kvalitet i alt hvad vi foretager os

KIF Gymnastik & Spring | Ambolten 2-6 | 6000 Kolding |CVR. Nr. 15907312