Ingen træning i skolernes ferie


---ooo0ooo---

Kolding Hallerne er kommecielle haller, hvilket betyder, at hal 1, 2 og 3 bliver lejet ud til størrere arrangementer, messer mv., vil der forekomme aflysninger i løbet af sæsonen. Man skal desværre derfor regne med ca. 10% aflysning. Der gives ikke kontingentrefusion eller nedsættelse. Kontingentet er fastlagt ud fra disse forudsætninger.

KIF Gymnastik & Spring | Ambolten 2-6 | 6000 Kolding |CVR. Nr. 15907312